Tai Freedom News 24.04.2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းၵႃႉ 2-ၵေႃႉ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈမီးသတိ တေႃႇသူႈပုၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ