(འདོན་ ༡༡༥) བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་དོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནུས་པའི་ཐོག་དཔྱད་ཞིབ་གནང་བའི་སྐོར།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པ། – His Holiness (Eng)