မႏၲေလး ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သပိတ္စခန္းဖြင့္၍ သပိတ္ေမွာက္