(འདོན་ ༡༡༥) བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་དོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནུས་པའི་ཐོག་དཔྱད་ཞིབ་གནང་བའི་སྐོར།

တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA သၢမ်ဢွင်ႈတီႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်း – Burma Wages War on Kachin State, While Obama Lifts Sanctions – Western Media Silent